По-русскиIn english

Pakalpojumi fiziskām personām / Parādu piedziņa

Piedāvājam sekojošus kompleksus pakalpojumus parādu administrēšanā:

  • parādu monitoringu;
  • parādnieka saimnieciskās darbības aktivitātes un finansiālā stāvokļa izzināšana;
  • pārrunas ar parādnieku;
  • parāda piedzīšanu tiesvedības ceļā;
  • parāda piedzīšanas izpildes kontrole, sadarbojoties ar tiesu izpildītājiem.