По-русскиIn english

Pakalpojumi juridiskajām personām / Būvniecības tiesības

Būvniecības procesa juridiskā nodrošinājuma jomā esam veikuši gan būvnieku, gan arī pasūtītāju interešu pārstāvību. Veicam apbūvējamo zemes gabalu juridisko izpēti, iecerētās apbūves atbilstības izvērtēšanu pašvaldību izdotajiem apbūves noteikumiem, sagatavojam projektēšanas, būvuzraudzības, autoruzraudzības, būvniecības līgumus, veicam klientu interešu pārstāvību pārrunās. Strīdus situācijās veicam klienta interešu pārstāvību gan ārpustiesas risinājumu meklējumos, gan arī tiesās.