По-русскиIn english

Pakalpojumi juridiskajām personām / Apdrošināšanas tiesības

Mūsu biroja advokāti veic klientu pārstāvību attiecībās ar apdrošinātājiem. Šajā nozarē klienti galvenokārt griežas pie mūsu biroja gadījumos, kad pēc apdrošināšanas gadījuma iestāšanās ir saņēmuši no apdrošinātāja atteikumu izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību. Šādos gadījumos pārstāvam klientu gan ārpustiesas pārrunās ar apdrošinātājiem, gan arī nepieciešamības gadījumā veicam klienta pārstāvību tiesās.